UMĚNÍ VLIVU

Ovládněte umění vlivu a otevřete si dveře k úspěchu ve vašem profesním životě
Získejte klíčové dovednosti umění vlivu a ovládněte své profesní prostředí s jistotou a úspěchem

Přihlas se na workshop Umění vlivu – osobní trénink, kde získáš nezbytné dovednosti a techniky pro účinné ovlivňování svého pracovního/kariérního/byznysového prostředí. Naučíš se identifikovat klíčové situace a efektivně je ovlivňovat a naučíš se vést lidi ve svém týmu k dosažení společných cílů, budovat dlouhodobé vztahy a řešit konflikty. Přestaň tápat a začni aktivně ovlivňovat své výsledky a výsledky svého týmu!

Řekl bych, že...

 • Jsi manažer nebo tým lídr a tvoje skupina má před sebou ambiciózní cíle
   
 • Nepotřebuješ vysvětlovat, že lídr potřebuje znát, jak ovlivnit jedince či skupinu pro dosažení chtěných výsledků
   
 • Nebaví tě přesvědčovat dokola své kolegy na co se mají zaměřit
   
 • Cítíš, že máš potenciál ovlivňovat své kolegy, podřízené či partnery, ale hledáš efektivní strategie pro maximální využití této schopnosti.
   
 • Možná máš pocit, že svůj vliv využíváš spíše intuitivně, a rád bys získal konkrétní techniky a nástroje, jak to dělat ještě účinněji
   
 • Slyšel jsi mnoho teorií a názorů na téma vlivu, ale chceš se naučit praktické dovednosti, které ti umožní skutečně měnit směr věcí kolem sebe

Co kdybys místo toho...

 • Věděl/a, jak udržovat kontakt s těmi, kdo mají vliv nebo jsou nositeli trendů. Se soupeři i spojenci, a uměl/a je zaujmout
   

 • Naučil/a se obklopovat silnými lidmi, kteří mají vliv, a využívat jejich podporu
   

 • Naučil/a se identifikovat a spoléhat na lidi, na které se můžeš opravdu spolehnout
   

 • Věděl/a, jak efektivně komunikovat s kýmkoliv bez zbytečných iluzí a očekávání
   

 • Věděl/a, jak zaujmout ostatní svou vizí a myšlenkami, ať už jde o klienty, kolegy nebo nadřízené
   

 • Měl/a zásobu inspirace pro svou práci a věděl/a, že máš dostatek podpory a nápadů, abys byl/a úspěšný/á
   

 • Věděl/a jsi, jak správně využít svůj vliv a stát se skutečným lídrem ve svém oboru, který mění směr věcí kolem sebe.

Kdo jsem?

Moje jméno je Jarda Homolka a jsem trenérem rozvoje osobnosti, profesionální sparring partner a autor nekonvenčního systému vzdělávání #PREDATORCODE.

Mám za sebou více než 30 let praxe s rozvojem osobnostních kvalit a kompetencí leaderů a manažerů, obchodníků, specialistů, pracovníků supportních pozic, vlastníků firem, a to v reálném tržním prostředí.

Po dobu 4 let jsem byl členem dozorčí rady stavební spořitelny Wüstenrot a. s.

Jako externí lektor jsem opakovaně přednášel v rámci programů MBA a MSc. in HRM na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a Sheffield Hallam University, na VŠE pak na katedře multimédií.

Koučuji české reprezentanty bojových sportů. Jsem spoluzakladatel a předseda SKS Arény Kladno, která v lednu 2023 oslavila 20 let existence.

Co ode mne můžeš čekat?

Pragmatický styl s tlakem na dosažení výsledků. Realistický pohled na nabízející se šance a příležitosti. Mobilizaci tvých vnitřních zdrojů a vyžadování osobní odpovědnosti.

Jsem ten, kdo pro tebe udělá, co je třeba. Trénink, který vede k výsledkům, musí občas bolet.

Všechno, o čem mluvím, testuji na sobě.

Chceš se to naučit?

Představuji ti workshop

Umění vlivu

 • Skupinový program, kde se naučíš, jak efektivně ovlivňovat své pracovní vztahy
   
 • Během workshopu se dočkáš tréninku různých technik ve dvojicích, individuálních testů a kvízů, a soutěží, abys co nejlépe ovládl/a dovednosti vlivu
   
 • Vědom si toho, že informace sama o sobě nepřináší změnu, veškeré know-how, které získáš, budeš ihned aplikovat v praxi
   
 • Tohle není jen další kurz. Tohle je nejpraktičtější tréninkový program pro budování efektivní sítě vztahů. Nebudeš muset tápat, zda jsi vše pochopil/a správně. Ihned dostaneš zpětnou vazbu a zjistíš, co ti v tvém záměru chybí, co naopak přebývá a co můžeš ještě hlouběji specifikovat

Jak si zlepšit schopnost vlivu ve 3 krocích

1. Rozvíjej empatii a porozumění

Nauč se aktivně naslouchat a vcítit se do perspektivy druhých. Porozumění jejich motivacím a potřebám ti umožní lépe komunikovat a efektivněji je ovlivňovat.

2. Buduj důvěru a vztahy

Investuj do budování důvěryhodného a respektovaného image. Získání a udržení důvěry lidí kolem tebe je základním krokem k budování svého vlivu. Aktivně pracuj na vytváření pevných vztahů a sítě kontaktů.

3. Pracuj s odhodláním a strategií

Definuj si své cíle a strategie vlivu. Buď odhodlaný a důsledný ve sledování svých cílů a uplatňování svého vlivu. Pracuj s lidmi tak, aby přijali svůj díl odpovědnosti a aktivně se zapojovali do společných úkolů a cílů.

Co všechno je součástí workshopu?

Modul 1: Umění vlivu na situace

Nauč se rozpoznat klíčové situace a efektivně je ovlivňovat. Získáš dovednosti potřebné k identifikaci příležitostí a rizik a k jejich řízení tak, aby tvoje akce vedly k pozitivním výsledkům.

Modul 2: Umění vlivu na sebe

Rozvoj sebeovládání a schopnosti efektivního sebeřízení jsou klíčem k úspěchu. Tento modul ti pomůže pochopit tvoji vlastní motivaci, cíle a hodnoty a naučí tě využívat tyto poznatky k maximálnímu vylepšení tvého vlastního vlivu.

Modul 3: Umění vlivu na své lidi

Jako vedoucí či manažer máš zásadní roli v ovlivňování a motivaci svých lidí. Tento modul se zaměřuje na strategie budování důvěry, efektivní komunikaci a vedení týmu ke společným cílům prostřednictvím pozitivního vlivu a inspirace.

Modul 4: Umění vlivu na autority

Jak efektivně komunikovat a ovlivňovat ty, kteří mají rozhodující moc? Tento modul ti poskytne klíčové nástroje pro budování vztahů s autoritami, umění prezentovat své nápady a přesvědčit je o své hodnotě a významu.

 • Workshop je proložen tréninkem vyučovaných technik
 • Vytvoříš si záměr přesně pro svůj současný stav, který si popíšeš a budeš přesně vědět, co s tím
 • Dostaneš jasný techniky, jak pokračovat po workshopu v budování sítě produktivních vztahů

Co o workshopu říkají moji klienti?

„Systém vzdělávání Jardy Homolky rozvíjí devět klíčových osobnostních disciplín. Jeho přístup je komplexní a originální díky tomu, že dává do souvislostí poznatky a zkušenosti z nejrůznějších oborů. Jarda pomáhá uspět lidem v dnešním hyperkonkurenčním světě. Dělá z nich silné kooperující lidi zaměřené na výsledek.“

Michal Hrabánek
Head of Škoda Motorsport

„Pokud hledáte esoterické povídání o tom, co kdyby, tak jste na špatné adrese. Pokud se naopak chcete někam posunout, nebojíte se podívat do zrcadla a s tím, co vidíte jste ochotni něco dělat, potom Jarda ten, kdo vám pomůže, abyste si pomohli. Upřímně, napřímo a bez kroužení kolem horké kaše s občasným provokováním, které vás bude nutit upevnit si vlastní názor a postoj. Pochopení a soucit najdete všude. U Jardy najdete výzvu se sebou pracovat. Berte nebo ne.“

Petr Mára
Tech optimist

„Vysoce hodnotím jak formu a obsah školení, tak autentickou profesionalitu v osobnosti Jardy Homolky. Tréninky jsou koncipované netradičně, vymykají se dosud zažitým formám vzdělávání a kolegové tak vnímají vysokou kvalitu a přínos jak v pracovní, tak v osobní rovině. Účastníci tréninků velmi pozitivně hodnotí originalitu, dynamiku, věcnost, jasnou orientaci na cíl a výsledek. Každý tréninkový den je cestou ke koncentraci jejich síly a odhodlání – cestou, která vede k úspěchu.“

Denisa Petrusková 
Specialista vzdělávání - skupina Generalli

Když si to shrneme...

Obsah

Den nadupaný praktickými informacemi

Praxe

Trénink technik ve dvojicích, individuální testy a kvízy, soutěž

Síť vztahů

Získání kontaktů a propojení se s podobně smýšlejícími, úspěšnými lidmi

Kdy?

26. dubna 2024 od 09:00 do 16:00

Kde?

Hotel Ibis, Plzeňská 14, Praha

Za kolik?

10.000 Kč bez DPH

Možná ti teď běží hlavou

Jardo, viděl/a jsem už desítky webinářů a on-line kurzů, byl/a jsem na několika přednáškách, ale nic z toho mi nepomohlo...

Odpověď:
Nepotřebuješ víc teoretických informací. Nepotřebuješ víc důkazů prostřednictvím vědeckých studií. Potřebuješ techniky a postupy, ověřené praxí, těžce vyzkoušené a vybojované, které pomohly tisícům našim absolventů k jejich profesnímu i osobnímu úspěchu!

Reference klientů

„Pan Homolka není aktivní jenom v oblasti koučování, ale také v oblasti sportu a jiných odvětvích. Toto propojení nabízí nový náhled na dnešní turbulentní dobu. Přinutí člověka zastavit se, rozhlédnou se kolem sebe, stanovit si priority a nadefinovat kroky jak dosáhnout stanovených cílů. Spolupráce s Jardou Homolkou je výjimečná.“

Jaroslav Kasl
Head of Quality Management vehicle production MB I, Škoda Auto a.s.

Ve své mangerské pozici mám někdy pocit jako fotbalista, který zahrává přímý kop. Rozeběhne se a vší silou kopne do míče. Po odkopnutí se otočí a jestli padnul gól zjistí až podle reakce spoluhráčů. Sám nevidí jak míč do branky zapadnul, jestli, byl brankář blízko, jestli tu ráno někdo usměrnil nebo dokonce dorazil. Ví, že dal gól, ale jak se zlepšit, když neví, co všechno se stalo? A tuhle práci pro mě dělá Jarda. Neradí mi jak kopnout do míče, jen mi říká, jak to dopadlo, co se dělo a nechává na mně se z té situace poučit. Nesmírně cenná a otevřená zpětná vazba, kterou ve firmě managerovi takhle upřímně málokdo poskytne.
 
Děkuji Jardovi, za to že mě poslouchal, když jsem to potřeboval a za to, že mi dal ránu (nikdy však pod pás), když jsem si myslel, že to nepotřebuju.

Martin Bajan
Manufacturing General Manager, Aoyama Automotive Fasteners Czech, s. r. o.

„Kurzy #PREDATORCODE jsou jasnou formulací našich živočišných instinktů, které nás vedou za vítězstvím, nebo prohrou. Záleží na nás, jakou cestu si vybereme... predátor Jarda Homolka pomůže rozvinout dravčí instinkty a naprogramovat je těm, kteří mají pocit, že jim dnešní civilizovanost instinkty přidusila. Těším se na další inspiraci v džungli #PREDATORCODE.“

Jaromír Mašek
Zakladatel a ředitel Fincentrum Reality

Představ si, že...

Neznáš pocit zklamání, protože svému vlivu důvěřuješ natolik, že dokážeš vést lidi ve směru, který přináší ty správné výsledky.

V tom nezůstáváš nikdy sám/a. Máš silnou síť vztahů a lidí, kteří ti stojí po boku a podporují tě v tvých projektech a cílech.

Nikdy se netrápíš tím, jak na tebe lidé reagují, protože máš jasné vedení a komunikační dovednosti, které ti umožňují efektivně vést tým k dosažení společných cílů.

Nemusíš hledat toho správného člověka se správnou kompetencí, když ho zrovna potřebuješ. Tvůj vliv a schopnost budovat vztahy ti umožňuje nalézt správné lidi pro každou situaci a společně dosáhnout úspěchu.

Můžeš být v klidu bez obav, že tě kolegové nechají ve štychu, když to nebudeš čekat. Tvoje schopnosti vlivu a týmové práce vytvářejí prostředí důvěry a spolupráce, ve kterém se každý člen cítí podpořen a motivován.

Dokážeš dotáhnout projekt do úspěšného konce, kdy výsledkem nejsou jen splněné cíle, ale i motivovaný tým.

Nejčastější otázky k workshopu

Přednášek o budování vztahů a vedení lidí je hodně. Jak se tento workshop liší od ostatních?

Tento workshop není žádné prázdné žvanění o teorii a o vědeckých studiích. Vychází z praktických a léty ověřených technik a pomůže ti ujasnit si svoje priority, nasměruje tě k tréninku technik, které učí a nakopne tě k akci.

Mohu se zúčastnit workshopu, když jsem neabsolvoval/a předchozí disciplíny?

Toto není problém. Na začátku dne si povíme krátce o celém systému Predatorcode a uděláš si základní představu. Znalost předchozích disciplín je výhodou, ale není podmínkou.

Potřebuji mít před workshopem připravený nějaký záměr?

V průběhu celého dne budeš mít možnost se zamyslet nad svou sítí vztahů a pomocí praktických otázek a cvičení přijdeš na to, co je tvým aktuálním úkolem A1, který potřebuješ vyřešit, abyses se posunul/a efektivně dál. Z workshopu si odneseš nejen záměr, ale i další kroky, jak pokračovat.