WORKSHOPY #PREDATORCODE

VYBER SI, CO TEĎ ŘEŠÍŠ. NEBO SE DO TOHO DEJ NAPLNO.

SEBEDISCIPLÍNA

Predátor koncentruje úsilí na dosažení svého cíle. Umí své akce dobře načasovat. Neodkládá neatraktivní, nepříjemné činnosti na později. Plní své závazky vůči ostatním i sobě samému. Je spolehlivý.

2025 - termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


INFORMACE

Predátor má kvalitní informace o lidech, které potřebuje pro dosažení svých cílů. O spojencích i soupeřích. Rozezná, které informace jsou významné, které může vypustit i které mu zatím chybí.

2025 - termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


VZTAHY

Predátor udržuje kontakt s těmi, co ví či mají vliv. Se soupeři i spojenci, s nositeli trendů. Všechny umí zaujmout.

2025 - termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


VLIV

Predátor si systematicky buduje síť profesionálních vztahů, má se vždy na koho obrátit a umí být atraktivním partnerem pro klíčové lidi. Umí využít motivaci soupeřů k dosahování cílů vlastních a motivací spojenců k dosahování cílů společných. Má vliv na ty, kteří mají vliv.

2025 - termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


PŘÍLEŽITOSTI

Predátor rozpozná každou příležitost. Nenechá si žádnou výhodnou šanci utéct. Jedná vždy a dřív, než ostatní.

2025 - termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


ŘEŠENÍ

Predátor dosahuje s obyčejnými nástroji neobyčejných věcí (výsledků). Cílem jeho kreativity je konkrétní výsledek - řešení = zisk. Je to praktická kreativita.

2025 - termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


ROZHODOVÁNÍ

Predátor je rychlý a snadno rozhoduje - jeho rozhodnutí teď má větší cenu než šance v budoucnu. Rozhodnutí je pro něj znakem blízkého zisku (kořisti). Umí kdykoliv rozlišit, o čem rozhodovat - jak a kdy, a o čem ne. Ví co chce a jak toho dosáhne.

27. 9. 2024 | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


VYTRVALOST

Predátor je vždycky připravený na "víc kol”, ale umí skórovat už i v prvním. Odolává stresu a zátěži. Chyby a neúspěch bere jako zpětnou vazbu. Opakovaně překonává překážky. Akceleruje v koncovce.

25. 10. 2024 | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


KLID DRAVCE

Predátor expanduje. Protože si udrží nadhled v jakékoliv situaci. Protože se dobře koncentruje. Protože ovládá emoce své i ostatních.
Protože důvěřuje svým schopnostem, které ověřuje na výsledcích, kterých dlouhodobě dosahuje.

29. 11. 2024 | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


CELÝ PREDÁTOR - 9 WORKSHOPŮ

Celý "predátor" pěkně pohromadě.
1 Jarda Homolka, 9 workshopů , 9 disciplín k úspěchu.

Praha - konkrétní termíny si vybereš v přihlašovacím formuláři


#PREDATORCODE speciály

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Predátor se obklopuje těmi nejschopnějšími lidmi s potenciálem dál růst. Lidmi samostatnými i kooperujícími na společném výsledku. Predátor dělá všechno pro to, aby rozvíjel schopnosti lidí v týmu a tak si zajistil zastupitelnost - DOUBLE TEAM.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


VYJEDNÁVÁNÍ

Predátor rozumí motivaci a cílům svého partnera. Nabízí řešení, které vede k nejlepšímu možnému výsledku. Vyjednává tak, aby toto i budoucí jednání byla úspěšná. Vytváří si silný partnersky vztah.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14