WORKSHOPY #PREDATORCODE

VYBER SI, CO TEĎ ŘEŠÍŠ. NEBO SE DO TOHO DEJ NAPLNO.

JÁ TO DOKÁŽU. VÍM, CO CHCI!

Predátor dokáže svá přání proměnit ve smysluplný záměr. Umí si zajistit potřebné zdroje i podporu okolí. Na jeho základě v sobě zmobilizuje vždy dost energie, aby se nevzdal, dokud svého cíle nedosáhne. Pro dosažení svého cíle zapojí všechny, které potřebuje.

13. 01. 2023 hotel Ibis,  Plzeňská 14, Praha

SEBEDISCIPLÍNA  & INFORMACE

Predátor koncentruje úsilí na dosažení svého cíle. Neodkládá neatraktivní, nepříjemné záležitosti na později.
Plní své závazky vůči ostatním i sobě samému. Je spolehlivý. Má kvalitní informace o lidech, které potřebuje pro dosažení svých cílů. O spojencích i soupeřích.  A je připravit zvítězit.

27. 01. 2023 hotel Ibis, Plzeňská 14, Praha 


VZTAHY &VLIV

Predátor si systematicky buduje síť profesionálních vztahů, má se vždy nakoho obrátit a umí být atraktivním partnerem pro klíčové lidi. Umí využít motivaci soupeřů k dosahování cílů vlastních a motivací spojenců k dosahování cílů společných. Má vliv na ty, kteří mají vliv.

24. 02. 2023 hotel Ibis, Plzeňská 14 , Praha 


ŘEŠENÍ & PŘÍLEŽITOSTI

Predátor neodkládá řešení - dokáže najít cestu tam, kde ostatní zůstávají stát. Na řešení umí kooperovat s jinými a dosahuje nejlepších možných výsledků. Umí vytěžit svůj potenciál a talent ostatních lidí a vytváří si silnou konkurenční výhodu. 

31. 03. 2023 PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14, Praha


ROZHODOVÁNÍ & VYTRVALOST

Predátor ví, co chce a jak toho dosáhne.  Ví, kdy začít, kdy přestat, kdy ustoupit, kdy a jak pokračovat. Je vždycky připravený na "víc kol”, ale nezaváhá skórovat už v prvním. Opakovaně překonává překážky. Akceleruje v koncovce.

28. 04. 2023 hotel Ibis, Plzeňská, 110 00 Praha


KLID DRAVCE

Predátor expanduje. Protože si udrží nadhled v jakékoliv situaci. Protože se dobře koncentruje. Protože ovládá emoce své i ostatních.
Protože důvěřuje svým schopnostem, které ověřuje na výsledcích, kterých dlouhodobě dosahuje.

26. 05. 2023 hotel Ibis, Plzeňská, Praha


CELÝ PREDÁTOR - 6 WORKSHOPŮ

Celý "predátor" pěkně pohromadě.
1 Jarda Homolka, 6 workshopů , 9 disciplín k úspěchu.

Praha - konkrétní termíny si vybereš v přihlašovacím formuláři


#PREDATORCODE speciály

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Schopnost postavit a rozvíjet produktivní tým v proměnlivých podmínkách.

Zatím nebyl vyhlášen termín pro rok 2023. 


VYJEDNÁVÁNÍ

Schopnost dosáhnout maxima možného s minimem nákladů.
 

15. 04. 2023 hotel Ibis, Plzeňská, Praha