Rozumíme si. Dokážeme i spolu-pracovat?

Krize vždy ukáže pravdu o nás obou a i o všech zúčastněných. Zvládnutá krize posiluje vztahy, naopak nezvládnutá je ničí. Malá krize – nedorozumění se snáze zvládá. Můžeme se v nich naučit i to, co nám poslouží ve velké krizi, kdy na sebe narazí už naše hodnoty nebo zásady, nebo dokonce to, že se naše cíle rozchází. Je moudré krizi i nedorozuměním předcházet otevřenou komunikaci.

Opravdu si rozumíme, nebo si to jen myslíme. 
To že si přikyvujeme nebo mlčíme, neznamená vždy, že souhlasíme, že situaci a stav akceptujeme.

Nedorozumění – malá krize
Ne-dorozumění. Kolik jsme jich už v životě zažili? Chvile, kdy jsme se rozcházeli s pocitem, že jsi na 100 % rozumíme a nakonec se ukázalo, že jsme si sdílené informace každý vyložil po svém. A potom, opravdu s čistým svědomím, každý podle toho jednoho jednal. Výsledek byl jiný, něž jak jsme si mysleli, že zněla dohoda.

Nenapadám tím jenom takovou tu klasickou výmluvu “Já si myslel, že ty jsi myslel”…. To se prostě v životě děje dnes a denně.

Nedorozumění jsou stejně často spouštěčem krizí, jako změna zájmu jedné nebo obou stran.

 Cestou z toho je schopnost naučit se zvládat nedorozumění tak, že je hned na začátku spolu-práce úmyslně vyvoláme. Na takto vzniklé situaci se bezpečně naučíme nedorozuměním  předcházet. Úmyslně vyvolané nedorozumění je jedna z cest, jak se naučit přebírat stoprocentní odpovědnost na obou stranách za vzájemné porozumění. Je to nutnou podmínku budoucí schopnosti zvládat i krize, které určitě přijdou.

A pokud chcete se svými lidmi zvládnout dnešní výzvy, musíte jejich chování, hodnotám a přístupu rozumět. Teprve potom můžete jejich chování a přístup měnit.

Pracovat se stavem jaký JE tak, aby se změnil ve stav MÁ BÝT = lepší, funkčnější, schopnější  zvládat současnost a lépe se připravit na budoucnost.

Schopnosti Spolu-pracovat – spolupracovat na bázi stoprocentně sdílených a ověřených informací.

Nerozumět, nepochopit a dokázat to říct otevřeně vše říct, vyžaduje odvahu a sebedůvěru.

Přijímat otázky, které vyžadují upřesnění, nebo jinou formu vysvětlení vyžaduje od nás Respekt K druhým a nadhled.

Dokázat vidět problém i z pohledu druhé strany a zapracovat tento pohled do řešení, vám pomůže získat si u druhé strany Podporu a její respek. Podporu ne z donucení – minimální a ostražitou, ale podporu plnou ze vzájemného porozumění.

Respekt k vaší osobnosti, nejen k vaší moci.

Jak to vidíte vy, jakou máte zkušenost otevřenou komunikaci?

Už jste k tomuto tématu četli předchozí blog? 

AKTUÁLNÍ WORKSHOPY PREDATORCODE