WORKSHOPY #PREDATORCODE

VYBER SI, CO TEĎ ŘEŠÍŠ. NEBO SE DO TOHO DEJ NAPLNO.

JÁ TO DOKÁŽU. VÍM, CO CHCI!

Predátor dokáže svá přání proměnit ve smysluplný záměr. Umí si zajistit potřebné zdroje i podporu okolí. Na jeho základě v sobě zmobilizuje vždy dost energie, aby se nevzdal, dokud svého cíle nedosáhne. Pro dosažení svého cíle zapojí všechny, které potřebuje.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14

SEBEDISCIPLÍNA  & INFORMACE

Predátor koncentruje úsilí na dosažení svého cíle. Neodkládá neatraktivní, nepříjemné záležitosti na později.
Plní své závazky vůči ostatním i sobě samému. Je spolehlivý. Má kvalitní informace o lidech, které potřebuje pro dosažení svých cílů. O spojencích i soupeřích.  A je připravit zvítězit.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


VZTAHY &VLIV

Predátor si systematicky buduje síť profesionálních vztahů, má se vždy nakoho obrátit a umí být atraktivním partnerem pro klíčové lidi. Umí využít motivaci soupeřů k dosahování cílů vlastních a motivací spojenců k dosahování cílů společných. Má vliv na ty, kteří mají vliv.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


ŘEŠENÍ & PŘÍLEŽITOSTI

Predátor neodkládá řešení - dokáže najít cestu tam, kde ostatní zůstávají stát. Na řešení umí kooperovat s jinými a dosahuje nejlepších možných výsledků. Umí vytěžit svůj potenciál a talent ostatních lidí a vytváří si silnou konkurenční výhodu. 

15. 12. 2023 | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


ROZHODOVÁNÍ & VYTRVALOST

Predátor ví, co chce a jak toho dosáhne.  Ví, kdy začít, kdy přestat, kdy ustoupit, kdy a jak pokračovat. Je vždycky připravený na "víc kol”, ale nezaváhá skórovat už v prvním. Opakovaně překonává překážky. Akceleruje v koncovce.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


KLID DRAVCE

Predátor expanduje. Protože si udrží nadhled v jakékoliv situaci. Protože se dobře koncentruje. Protože ovládá emoce své i ostatních.
Protože důvěřuje svým schopnostem, které ověřuje na výsledcích, kterých dlouhodobě dosahuje.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14


CELÝ PREDÁTOR - 6 WORKSHOPŮ

Celý "predátor" pěkně pohromadě.
1 Jarda Homolka, 6 workshopů , 9 disciplín k úspěchu.

Praha - konkrétní termíny si vybereš v přihlašovacím formuláři


#PREDATORCODE speciály

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

Schopnost postavit a rozvíjet produktivní tým v proměnlivých podmínkách.

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14 


VYJEDNÁVÁNÍ

Schopnost dosáhnout maxima možného s minimem nákladů.
 

Termín bude upřesněn | PRAHA - hotel Ibis, Plzeňská 14