Zásadní rozhovor

Umět říkat i nepříjemné věci tak, aby je druhá strana plně akceptovala, zaujala k nim konstruktivní stanovisko a změnila to, co je třeba s plným nasazením to je úspěšný zásadní rozhovor.

Zásady zásadního rozhovoru:

  1. O problému první. Ten koho se to týká, bude první, kdo o něm bude vědět. Okamžitě s ním budu problém probírat.
  2. Důležitá je atmosféra bezpečí. To proto abychom otevřeně vyjadřovali a sdíleli informace které jsou důležité, které mohou ohrozit někoho z účastníků nebo oba dva.
  3. Zásadním úkolem je udržet téma. Doporučení: Začněte s tím, kde se shodnete a postupně rozšiřuje na oblasti, kde si takzvaně nerozumíte.
  4. Udržte formu komunikace na úrovni popisu situací stavu, ne na jejich hodnocení.
  5. Je naprosto zásadní dozvědět se celou pravdu. Je naprosto zásadní sdělit celou pravdu.

Pokud chcete porozumět tomu jak a proč se lidé podtlakem chovají, pokud vás vaše chování chování jiných podobných situacích zajímá doporučuji knihu:

Zásadní rozhovory
Autoři: Kerry Patterson; Al Switzler 
Nakladatelství: ALFA NAKLADATELSTVÍ, s.r.o.
Rok vydání: 2005

Pokud vás téma (pracovních) vztahů zajímá, přijďte na workshop Vztahy.