Opravdový leader je ten, kdo ví, jak to dopadne dřív, než to začne

Jeho klid v každé situaci pramení z jeho důvěry ve své schopnosti, ve schopnosti jeho teamu. Pramení ze znalosti situace, příležitostí i překážek, které ho čekají nebo mohou nastat. Není to prázdné sebevědomí vybudované na minulých výsledcích. Je to důvěra v jeho schopnost vhledu, porozumění a dobré orientaci v podmínkách.

Jeho nejsilnějším nástrojem je klid a nadhled pramenící z jeho schopností a atmosféry, kterou dokáže vytvořit.

Ví, že přehnané nadšení i strach nám brání vidět svět takový, jaký je. Dokáže dobře predikovat možné výsledky i důsledky kroků, které ho a jeho tým čekají.

Je prostě moudrý. To není dar, to není odměna za letitou zkušenost.

Moudrost, vhled v Predatorcodu, je schopnost práce s informacemi a situacemi, které tyto informace vysílají. Je dobrým pozorovatelem. Dobře naslouchá a vše si ověřuje.

Nejdůležitější jsou pro něj Informace o lidech, kteří jsou nositel informacíi. Jeho klid a spolehlivost S jeho spolehlivostí, která lidem umožňuje mu říkat celou pravdu, nejen to, co je ochrání nebo vyzdvihne v jeho očích.

Díky tomu dokáže dobře určit směr i cestu ve spolupráci se svým týmem tak, aby vedla k žádoucímu výsledku. Aby on i jeho lidé ji zvládli. Naučili se nové funkční postupy, přístupy ve stále rychleji se měnících podmínkách.

“””” Schopnost se učit, je schopnost se adaptovat na měnící se podmínky””””

Změnu a schopnost jeho týmu ji zvládnout vnímá jako jediné jistoty, na kterých své strategie - postupy zakládá.

Svoji budoucnost staví na úzké týmové spolupráci, kvalitě svého týmu a ochotě se učit z výzev. Jako leader předává své schopnosti svým lidem. 

Učí se sám při tom z jejich pohledů, výsledků i přístupu. Jeho klidem jsou ti nejlepší lidé pro dané výzvy.

Není žádnou “Jedinečnou zářící hvězdou”. Nepotřebuje to. Sebedůvěru si buduje na svých schopnostech a výsledcích, které mu tento přístup umožňují.

Jeho nejsilnějším nástrojem pro dosažení výsledků je jeho “Umění zpětné vazby”, které zaměřuje pozornost na posílení sebedůvěry, rozvoje schopností a podpory změn, které usnadní dosažení žádoucích výsledků.

POKRAČUJ - AŽ SEM TO BYLO OK - POSÍLÍ TO SEBEDŮVĚRU

PŘESTAŇ - TOHLE JE TO, CO NÁM BRÁNÍ BÝT LEPŠÍ

ZAČNI - KDYŽ UDĚLÁME TOHLE TAKHLE, VÝSLEDEK SE ZLEPŠÍ

 

JAK TO DĚLÁ, ŽE TO JEN NEHRAJE? JE SÁM SOBĚ LEADREM

(KDO NEOVLÁDNE SEBE, NEMÁ VLIV NA DRUHÉ, ANI NA PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY)

OSOBNÍ ŽIVOT

Užívá si každý den, ví, že není proč život odkládat

Vytváří podmínky svým nejbližším, aby i oni mohli žít plnohodnotný život

Raduje se z maličkostí, ze kterých se skládají velké zážitky

 

OBŽIVA (zaměstnání, zdroj)

Mistr ve svém oboru má nejlepší výsledky v rámci podmínek

Mistr v oboru nemá problém sdílet své mistrovství

Mistr v oboru nepřestává s rozvojem svého mistrovství

 

ODPOČINEK (budování sil)

Fyzicky unavenému se lépe spí

Dobře najezenému se dobře fyzicky pracuje??? Kvalitní výživa je zásadní pro dostatek fyzické síly 

Dobrý odpočinek dělá dobrou náladu