Na vrchol zkratky nevedou

Na vrchol zkratky nevedou, ale s Predatorem budeš vědět, jak tam dojít. 
Vítězit s pokorou nebo prohrát se ctí. Vždy se něco naučit. Přestat se vymlouvat na podmínky nebo jiné lidi. Chtít se stát z nadšeného amatéra úspěšným profesionálem. To je PREDATORCODE. Sportovní přístup k životu vhodný pro ty, kteří na sobě chtějí makat.

PREDATORCODE 
Životní přístup určen těm, kteří dokážou převzít plnou odpovědnost za své výsledky a výsledky svého týmu na sebe. Neočekávají jedinečné vítězství, které je vynese do nebe a tam si to zbytek života budou užívat. Je pro ty, kteří budou makat nejen na sobě, ale i na svých lidech tak, aby jako tým byli “ti úspěšní” v daných podmínkách, ať se změní jakkoli. Pro ty, kteří dokáží spolupracovat s lidmi tak, aby jejich vítězství bylo vítězstvím jejich týmu - partnerů.

Ten, kdo chce vést úspěšný tým, musí na sobě makat často víc než ti nejúspěšnější z jeho týmu.

A základem je jeho síla. Jeho vyspělost osobnosti. Ta mu umožní vidět svět, jaký je. Umožní mu se v něm dobře orientovat a ze změn, které přicházejí zvenku nebo zevnitř, vždy dokáže udělat příležitost pro sebe a svůj tým.

Ti nejlepší z leaderů, teamleaderů vždy pracují na II. generaci svých následovníků. Rozvíjejí jejich odbornost i lidské schopnosti tak, aby i oni dokázali vést jiné lidi, subteamy, pracovat v doubletýmech. Získávají tím nejlepší možné prostředí a atmosféru pro zvládání čehokoliv.

Vždy mají kolem sebe ty správné lidi, , se kterými se společně mohou připravovat na změny a konzultovat své nápady a rozhodnutí tak, aby byla vždy optimální k situaci, ve které se nacházejí.

 

PREDATORCODE SCHOPNOSTI, KTERÉ UMOŽNÍ ZŮSTAT CO NEJDÉLE V KLIDU 
U každého z následujících 10 bodů se zamysli, JAK JSI NA TOM a jestli danou schopnost máš přirozenou, automatickou, nebo ti naopak dá hodně práce a přemáhání to zvládnout. Každý bod si ohodnoť vždy od 1 do 5
5 - MAX BEZ VÝHRAD
4 - VÝJIMEČNĚ
3 - STÁVÁ SE MI OBČAS
2 - TO ON O MI TO KAZÍ
1 - TO NEJDE

  1. Vím, co chci. Vím, jak toho dosáhnu. Vím, co u sebe potřebuji rozvinout - vylepšit tak, abych svoji novou výzvu zvládl. Vím, jak a s kým překonám překážky. 
  2. Jsem dobrý v sebeorganizaci. Jsem dobrý v sebedisciplíně, když je třeba udělat i to, co se mi nechce.
  3. Pracuji velice dobře s informacemi. Nejen s těmi, které mám, ale dokáži si získat i ty, které potřebuji, ale zatím je nemám. Dokážu informace sdílet tak, aby podpořily naše cíle.
  4. Vytvářím a udržuji v dobrém stavu svoji “Síť vztahů”. Profesionálních i osobních tak, abych se měl vždy na koho obrátit. Nebyl na všechno sám.
  5. Mám potřebný vliv na lidi kolem sebe. Své nadřízené, partnery na stejné úrovni i na spolupracovníky ve svém týmu.Totéž i v osobním životě.
  6. Dokáži dobře sledovat trendy změn ve svém i vnějším prostředí tak, aby nadcházející změny byly pro náš tým spíše příležitostí než ohrožením.
  7. Dokáži úspěšně vyřešit jakýkoliv problém, zadání se kterým se na své Cestě k výsledkům setkám. Dokáži do řešení zapojit všechny zúčastněné tak, aby výsledek zvýšil teď i v budoucnu funkcionalitu toho, za co odpovídá. Nejde mi o jedinečné vítězství, jde mi o vítězný přístup. Všechna tato funkční řešení sdílí napříč firmou svoji sítí vztahu.
  8. Dokáži se vždy pevně rozhodnout tak, aby má rozhodnutí vedla k cíli, ke kterému směřuje. Rozhodnu i v personálních věcech tak, aby i v případě rozchodu, ukončení spolupráce, zůstal dojem Fair Play.
  9. Dokáži vytrvat do vítězného konce. Dokáži dobře hospodařit se zdroji, nasazením, odhodláním svého týmu tak, aby zvládli, co je třeba se zdroji, které mají k dispozici. Pokud to jen trochu půjde, aby jich i část ušetřili pro lepší budoucnost. 
  10. Dokáži vždy adekvátně reagovat v jakékoliv situaci nejen na podmínky, ale i na reakce lidí ve svém okolí. Ať jsou jakékoli. Od nadšení, kterému zbytečně nepodléhám. Kritiky, která je pro mě vždy zdrojem informací o sobě, o druhých, o podmínkách.

Výsledky
5) Pokud jsi na 5, proč jsi stále ještě na své pozici a nejsi výš? 
4) Můžeš z těch kvalit, kde máš 5, aplikovat něco na věci, kde je nemáš? Najdi rychle někoho, koho to naučíš stejně tak dobře, jako to umíš sám. 
3) Co je ta nejčastější překážka nebo zábrana, proč nemáš lepší výsledky? Najdi jednu věc a změň ji. Uvidíš, co to udělá. 
2) Buď rád, že na tebe ještě nepřišli. Okamžitě najdi někoho, kdo je na 4 a nauč se to!
1) Malý zázrak, že Tě to nechají ještě dělat. :) 

Jak to funguje v denní praxi?
Gro s.r.o. funguje na trhu vzdělávání více než 30 let, má za sebou nespočet absolventů z nejrůznějších oborů. Nejvíce z financí a automotive.
SKS ARÉNA, SPORTOVNÍ KLUB V 80 000 MĚSTĚ KLADNO, bude v roce 2023 slavit již 20 let od svého založení. Za tu dobu získal velké množství titulů MS, EU,ČR. vytvořil II. generace trenérů v přípravě je třetí generace….

Funguje to, pokud lidé na sobě nepřestanou pracovat.

Pokud vás téma zajímá, přijďte na workshop Klid dravce.